küçə

küçə
is.
1. Nəqliyyatın və adamların hərəkəti üçün yaşayış məntəqələrində iki sıra tikililər arasındakı açıq sahə, boş yer, yol. Küçənin qarını təmizləmək. Küçəni süpürmək. İstiqlaliyyət küçəsində yaşamaq. – Kətxudalar Qəzvinin küçələrini natəmiz saxlayırdılar. M. F. A.. Küçənin ortasında bir dəstə əsgər oxuya-oxuya addımlayırdılar. C. M.. Yan küçədən çıxan bir qaraltı onun qarşısında dayandı. Ə. S.. Küçə həyatı keçirmək – avara, sərsəri həyat keçirmək, avaralanmaq, heç bir işlə məşğul olmamaq. Zeynalın, başqa özü kimi səfilcəsinə küçə həyatı keçirən yoldaşları Mehribanın gözü qabağında keflənmişdilər. S. H.. Küçə qadını (arvadı, uşağı, adamı) – tərbiyəsiz, əxlaqsız, baxımsız qadın (arvad, uşaq, adam). Küçə uşaqlarına qoşulmaq. Küçə adamına baş qoşmamaq. – Qətibə, Qızıl Arslan sarayının qarşısına yetişənə qədər başını taxt-rəvanın pəncərəsindən çıxarıb küçəyə baxmaq istəmirdi, çünki o, küçə uşaqlarının qışqırtısını eşitdikcə əsəbiləşirdi. M. S. O.. Küçə mirzəsi köhn. – keçmişdə küçədə oturub savadsız əhali üçün məktub, ərizə və s. yazan savadlı adam; mirzə. Mirzə Cavad küçə mirzəsi idi. Ə. H.. Küçə səngəri – bax barrikada. Küçə sözü – ədəbsiz söz(lər), söyüş. <Aygün:> – Əvvəl, mənə aşna demə! Bir anayam mən! Bizim evə yaraşmayır bu küçə sözü. . . S. V..
2. Binanın küçə tərəfi, küçə səmti. Küçəyə pəncərə açmaq. Küçə qapısı – 1) evdən küçəyə açılan qapı. Küçə qapısını örtmək; 2) həyətdən küçəyə açılan qapı. Məmmədhəsən əmi həyəti bir qədər dolanıb çıxdı küçə qapısının ağzına. C. M.. Küçə qapısı açıldı. S. H.. Küçə pəncərəsi – evdən küçəyə açılan pəncərə. Küçə pəncərəsini bağlamaq. Küçəyə baxmaq – küçəyə açılmaq, küçəyə tərəf olmaq, küçəyə çıxmaq. Eyvan küçəyə baxır. – Küçəyə baxan pəncərələrin çoxunun taxtası bağlandığından, yuxarı başa qaranlıq çökmüşdü. İ. Ş..
◊ O küçə sənin, bu küçə mənim – çox gəzib yorulmaq, bütün küçələri dolanıb əldən düşmək. <Fatma həkim:> Otuz beş ildi uçastkovı həkim işləyirəm, bu küçə mənim, o küçə sənin, bu dalan sənin, o dalan mənim. Heç olmasa işdən qayıdanda evdə bir rahatlıq görəsən. İ. Məlikzadə.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • kuć — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk IIIa, kuję, kuje, kuty {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} obrabiać plastycznie metal, formować z niego przedmiot przez zgniatanie uderzeniami : {{/stl 7}}{{stl 10}}Kuć na gorąco. Kuć… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kuc — kȕc (ponovljeno kȕc kȕc) DEFINICIJA riječ za radnje lakog kucanja (prstom, čekićem i sl.) ETIMOLOGIJA onom …   Hrvatski jezični portal

  • kuc — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mż III, lm D. ów {{/stl 8}}{{stl 7}} typ konia różnych ras o małym wzroście i krępej budowie, używany najczęściej do lekkiego transportu, w cyrkach, wesołych miasteczkach itp.; kucyk : {{/stl 7}}{{stl 10}}Dziecko dosiadło… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kuc — kùc interj. 1. bidz, kic (nesmarkiam bėgimui nusakyti): Gražu pažiūrėti į tą arkliuką, kai bėga kùc kùc nedideliais žingsneliais Pg. Kuc kuc kuc turgelin, turgelin baronkų pirktų, kringelių rinktų (kicenant, šokinant vaiką ant kelių) Kp. 2.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kuć — ndk Xa, kuję, kujesz, kuj, kuł, kuty 1. «obrabiać plastycznie na gorąco lub na zimno wyrób z metalu przez ręczne lub mechaniczne zgniatanie go uderzeniem lub naciskiem» Żelazo kute. □ Kuć żelazo, póki gorące. 2. zwykle w imiesł. biernym: kuty… …   Słownik języka polskiego

  • Küçəkənd — Infobox Settlement name =Küçəkənd settlement type=Municipality native name = pushpin pushpin mapsize =300 subdivision type = Country subdivision name = flag|Azerbaijan subdivision type1 = Rayon subdivision name1 =Ujar leader title = leader name …   Wikipedia

  • kuč — kùč 1. interj. būc, bumt: Kùč į lovą! – sako varant gulti J. 2. refr.: Apvynėlis bijo vėjo, puronėlis bijo vėjo, ei, kuč dūda, dam dam dam, kuč dūdelę, dam dam dam JV652 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Kuc — Original name in latin Ku Name in other language Kuc, Kuci, Ku Kui State code AL Continent/City Europe/Tirane longitude 42.03972 latitude 19.52528 altitude 9 Population 0 Date 2012 06 12 …   Cities with a population over 1000 database

  • küçəbəküçə — z. Bir küçədən o biri küçəyə, bütün və ya çox küçələri; küçə küçə. Küçəbəküçə gəzmək. – «Nicat»ı küçəbəküçə soraq edir, nə əcəb? Bu millət, ay baba, lap ittifaq edir, nə əcəb? C. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • küçəsüpürən — sif. və is. İşi küçələri süpürməkdən ibarət olan; süpürgəçi. Küçəsüpürən qadın. Küçəsüpürənləri çağırmaq. – Hamballar, küçəsüpürənlər belə öz səslərini fəhlələrin ümumi səsinə qarışdırdılar. M. S. O.. // bax küçətəmizləyən …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”